NMT- Monitor Zwiotczenia Mięśniowego

Opis

STIMPOD (NMS 450) to urządzenie którego funkcją jest monitorowanie środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe z reakcją w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem trójosiowego pomiaru przyspieszenia. Przyspieszeniomierz został zaprojektowany tak, aby można było przymocować go do kończyny (w przypadku nerwu łokciowego będzie to kciuk).

Ponadto STIMPOD (NMS 410/450) to precyzyjne narzędzie do lokalizacji nerwów, stosowane do lokalizowania konkretnych dróg nerwowych. Lokalizacja nerwów poprzez stymulację elektryczną polega na podłączeniu stymulatora nerwów do przewodzącej prąd igły, przez którą można podawać środki znieczulające miejscowo. Odległość igły (katody) od nerwu można oszacować poprzez ustalenie wymaganej minimalnej wartości granicznej natężenia prądu, aby ułatwić reakcję nerwowo-mięśniową.