Respirator Comen NV8

Opis

Respirator NV8 został specjalnie zaprojektowany do stosowania u noworodków i oferuje profesjonalne, nieinwazyjne tryby wentylacji
przez nos z zaawansowaną funkcją wybudzania z bezdechu i automatycznego sprawdzania nieszczelności.
Ochrona kruchego nowego życia jest możliwa dzięki niezawodnemu i bezpiecznemu systemowi doprowadzania świeżego gazu przez
system zamkniętej pętli iFlow.
Przyjazny system obsługi z łatwym zastosowaniem w praktyce klinicznej wspomaga pracę personelu medycznego.
Zintegrowane rozwiązania wentylacji obejmujące tryby SNIPPV/NIPPV, NCPAP oraz HFNC zapewniają bezpieczne
odstawienie respiratora.