Respirator Sophie

Respirator SOPHIE łączy w sobie wszystkie rodzaje wentylacji ograniczonej ciśnieniowo z możliwością zdefiniowania objętości docelowej lub ograniczenia objętości pojedynczego wdechu.

Zapewnia najwyższej jakości i unikalną technologię nawilżania gazów oddechowych w wyniku zastosowania zintegrowanego nawilżacza, który jest umieszczony przed obwodem oddechowym pacjenta. SOPHIE charakteryzuje najmniejsza na rynku przestrzeń martwa na poziomie 0.5ml, co w połączeniu z wbudowanym oscylatorem (HFO) oferuje użytkownikowi doskonałe narzędzie do prowadzenia wentylacji we wszystkich trybach za pomocą jednego respiratora.

SOPHIE w wyniku zastosowania nowatorskich technologii nie wymaga zmiany systemu rur pacjenta podczas przechodzenia z HFO do wentylacji konwencjonalnej i odwrotnie, a zaawansowane możliwości monitorowania parametrów wentylacji pozwalają na doskonałą kontrolę i oceną stanu noworodka.

Opis

Cechy charakterystyczne 
Respirator SOPHIE łączy w sobie wszystkie rodzaje wentylacji ograniczonej ciśnieniowo z możliwością zdefiniowania objętości docelowej lub ograniczenia objętości pojedynczego wdechu.

Zapewnia najwyższej jakości i unikalną technologię nawilżania gazów oddechowych w wyniku zastosowania zintegrowanego nawilżacza, który jest umieszczony przed obwodem oddechowym pacjenta. SOPHIE charakteryzuje najmniejsza na rynku przestrzeń martwa na poziomie 0.5ml, co w połączeniu z wbudowanym oscylatorem (HFO) oferuje użytkownikowi doskonałe narzędzie do prowadzenia wentylacji we wszystkich trybach za pomocą jednego respiratora.

SOPHIE w wyniku zastosowania nowatorskich technologii nie wymaga zmiany systemu rur pacjenta podczas przechodzenia z HFO do wentylacji konwencjonalnej i odwrotnie, a zaawansowane możliwości monitorowania parametrów wentylacji pozwalają na doskonałą kontrolę i oceną stanu noworodka.
Spokojna praca i bezpieczeństwo pacjenta 

SOPHIE to respirator stałoprzepływowy z przepływem bazowym na poziomie 3.5l/min, z automatyczną kompensacją przecieku aktywowaną w chwili, kiedy urządzenie wykryje nieszczelność w obwodzie oddechowym. Oferowane rozwiązanie rewelacyjnie sprawdza się podczas prowadzenia wentylacji w trybie HFO, w trakcie której przepływ gazów oddechowych jest relatywnie wyższy w stosunku do wentylacji konwencjonalnej i najczęściej powoduje wycieki w obszarze rurki intubacyjnej.
W trakcie wentylacji w trybie HFO, niezauważony spadek przypływu bazowego w wyniku nieszczelności może spowodować, że wentylacja oscylacjami będzie nieskuteczna lub- co gorsza- doprowadzi to do zamknięcia pęcherzyków płucnych. Sophie daje pewność, że przepływ bazowy nie będzie nigdy mniejszy niż 3.5l/min., a jego kompensacja a więc ilość gazów jaka jest tracona na wyciek jest precyzyjnie mierzona i obrazowana na monitorze respiratora.

Tryby wentylacji:

  • HFO
  • IMV (IMV z Vtlim)
  • SIMV (SIMV z Vtlim)
  • SIMV z PSV
  • Ass./Contr (Ass./Contr. Z Vtlim)
  • CPAP z backup
  • CPAP
  • NCPAP