Nowe technologie dominują naszą codzienność niezależnie od branży. Automatyzacja stosowana jest powszechnie w każdej dziedzinie nauki, medycyna nie stanowi tu wyjątku. Wykorzystanie możliwości technologicznych nowoczesnych urządzeń w ratowaniu ludzkiego życia stało się równie nieodzowne, co działania specjalistów.

Dostępne w naszej ofercie urządzenia, między innymi nowoczesne defibrylatory mają na celu przywrócenie funkcji życiowych pacjenta, wówczas, gdy potrzebuje on intensywnej pomocy niezależnie od miejsca. W sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia, użycie elektrycznych narzędzi mobilnych pozwala na przywrócenie akcji serca nawet w najbardziej skrajnych przypadkach, zapewniając poszkodowanym realną szansę na przeżycie.

Wydajne, akumulatorowe defibrylatory zewnętrzne AED i Lifepak pozwalają na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych działań ratunkowych, pozwalając na zachowanie funkcji życiowych pacjenta oraz stały monitoring jego stanu, determinując tym samym skuteczność dalszego leczenia.

Filter