Kardiomonitory

Kardiomonitory

Kardiomonitor należy do specjalistycznych urządzeń medycznych, które służą do śledzenia parametrów życiowych pacjentów. Sprzęt znajduje zastosowanie na wszystkich oddziałach szpitalnych i w ratownictwie medycznym. Może być wykorzystywany w przychodniach, gabinetach zabiegowych, jak też prywatnych klinikach. Niekiedy stanowi wyposażenie zakładów zdrowotnych i domów opieki. Można go do używać w warunkach domowych.

Zasada działania

Urządzenia umożliwiają wykonanie licznych pomiarów dzięki charakterystycznej budowie. Standardowe modele wyposażone są w kable odprowadzające oraz elektrody do przeprowadzenia EKG. W celu przeprowadzenia saturacji kardiomonitor wyposażony jest w czujnik SpO2 na palec. Istnieje też możliwość dokonania tego pomiaru z użyciem puls oksymetry.

Funkcje

Pomimo różnorodności dostępnych na rynku modeli, zdecydowana większość kardiomonitorów charakteryzuje się podstawowym zestawem funkcji, tj.:

  • EKG (elektrokardiografia) – umożliwia monitorowanie pracy serca i rozpoznanie ewentualnych chorób. Jest to możliwe dzięki rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego oraz interpretacji otrzymanych na podstawie badania wyników. Obraz badanych czynności jest widoczny w postaci krzywej EKG na monitorze urządzenia.
  • RR (częstość oddechów) – pozwala na kontrolowanie ilości oddechów na minutę. Kardiomonitor pozyskuje takie dane z pomiarów EKG bądź modułu kapnografii (CO2). Urządzenia sygnalizują wystąpienie bezdechu (APNEA).
  • HR (tętno) – funkcja umożliwiająca monitorowanie ilości uderzeń serca na minutę. Sprzęt pozyskuje informacje z pomiarów EKG, SpO2, NIBP.
  • SpO2 (saturacja) – pozwala na śledzenie poziomu wysycenia hemoglobiny tlenem. Odchylenia od normy sygnalizować mogą problemy układu oddechowego, np. niewydolność oddechową, czy niedotlenie.
  • NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi) – funkcja dedykowana jest do pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego. Urządzenia są zaopatrzone w funkcje pozwalającą na pomiar ręczny bądź automatyczny.

Niektóre urządzenia są zaopatrzone w dodatkowe opcje. Do najczęściej występujących elementów doposażenia zalicza się funkcje: inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (IBP), kapnografii (CO2), rzutu minutowego serca (CO).

Większość kardiomonitorów rejestruje mierzone parametry w formie graficznych oraz tabelarycznych trendów. Sprzęt z reguły umożliwia wydrukowanie tak przedstawionych danych.

Czym różni się sprzęt dla dzieci od urządzeń dla dorosłych?

Kardiomonitor jako urządzenie specjalistyczne powinien być możliwie najlepiej dostosowany do pacjenta. Między noworodkiem a dorosłym człowiekiem są znaczące różnice, które powinny odbijać się także w stosowanym wobec nich sprzęcie medycznym. Na oddziałach noworodkowych i dziecięcych urządzenia powinny być odpowiednio dostosowane do potrzeb małych pacjentów. Najważniejsze, widoczne różnice to:

  • mniejsze elektrody EKG, czujniki temperatury, akcesoria do pomiaru dwutlenku węgla – opracowane z myślą o mniejszym organizmie,
  • czujniki saturacji dostosowane do założenia na dłonie i stopy,
  • mniejsze mankiety ciśnienia – umożliwiające pomiar przy małym organizmie,
  • moduły pomiarowe – dedykowane do monitorowania parametrów biologicznych u noworodków.