Defibrylatory AED

Defibrylatory AED

O urządzeniu

Podstawową i najważniejszą funkcją serca jest pompowanie krwi, która zasila wszelkie organy wewnętrzne oraz dotlenia mózg. Ustanie tego procesu, czyli nagłe zatrzymanie krążenia, może prowadzić do nieodwracalnych w skutkach zmian, a w konsekwencji do śmierci.

Co to jest zatrzymanie akcji serca i NZK?

Atakiem serca lub zawałem określa się zahamowanie przepływu krwi w tętnicach, które powoduje obumieranie fragmentów serca. W konsekwencji może ono prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. Oba te stany są nagłe i wymagają natychmiastowej pomocy specjalistycznej.

NZK może spotkać każdego, niezależnie od wieku. Warto zaznaczyć, że nie występuje ono jedynie u osób, które cierpią na schorzenia kardiologiczne. Stanowi ono jedną z najczęstszych przyczyn śmierci na świecie, dlatego tak ważna jest natychmiastowa pierwsza pomoc, która może uratować życie poszkodowanego.

Niezbędne jest wówczas podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która może zwiększyć szansę na przeżycie nawet kilkukrotnie. W przypadku osoby dorosłej, polega ona na naprzemiennym wykonywaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechów, aż do przyjazdu karetki. W wielu miejscach jest dostępny zewnętrzny defibrylator AED, którego użycie w połączeniu z RKO znacznie zwiększa szansę osoby poszkodowanej na całkowity powrót do zdrowia.

Co to jest AED i jak działa?

W języku polskim skrót ten definiowany jest jako Automatyczny Elektroniczny Defibrylator. Jest to urządzenie w pełni zautomatyzowane, którego celem jest przywrócenie prawidłowej pracy serca.

Defibrylator AED jest urządzeniem pomocnym przy wykonywaniu reanimacji w różnych warunkach. Sprzęt oddziałuje na organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody. Dokonują one analizy rytmu serca i pozwalają na ocenę zasadności zastosowania defibrylacji w konkretnym przypadku.

Urządzenie wywołuje reakcję mięśnia sercowego pod wpływem przekazywania prądu stałego o określonej wartości energii. Technologia wykorzystana w urządzeniu umożliwia rzetelną ocenę sytuacji (na podstawie analizy rytmu serca, dokonanej po przyłączeniu do ciała elektrod) i szybką, samodzielną reakcję sprzętu. Urządzenie informuje na wyświetlaczu, jakie postępowanie należy podjąć. Dzięki temu osoby bez kwalifikacji medycznych mogą przeprowadzić w bezpieczny sposób akcję ratunkową.

Kiedy zachodzi potrzeba użycia AED?

Użycie defibrylatora jest konieczne wówczas, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, które bez udzielonej pomocy, przeważnie prowadzi do śmierci. Przyczyny jego wystąpienia mogą być różne, jednak niezależnie od nich, czas na uratowanie poszkodowanego to tylko kilkanaście minut. W przypadku m.in. migotania komór bądź częstoskurczu, konieczna jest defibrylacja. Wtedy niezbędne jest użycie zewnętrznego urządzenia AED, który przeanalizuje pracę serca i w razie potrzeby, doprowadzi do wyładowania elektrycznego.

Zasady użycia defibrylatorów typu AED

Defibrylator AED wywołuje impuls elektryczny do 360 juli, dlatego konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy jego użytkowaniu.
Niewłaściwe korzystanie ze sprzętu może przyczynić się do znacznego uszkodzenia ciała, a nawet do śmierci.

Przy eksploatacji urządzenia warto pamiętać o kilku regułach postępowania:

  • Nie należy samodzielnie rozmontowywać sprzętu. Ewentualne uszkodzeni i awarie należy zgłaszać do serwisu.
  • Nie należy czyścić sprzętu płynem łatwopalnym ani wprowadzać do sterylizatora.
  • Należy przechowywać sprzęt z dala od urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne. -Należy systematycznie sprawdzać poziom naładowania sprzętu.

 

Dodatkowe uwagi

Obecnie w Polsce defibrylatory AED nie należą do powszechnie użytkowanego sprzętu. Można je spotkać przede wszystkim na lotniskach, w hotelach oraz innych obiektach i miejscach o dużej ruchliwości. Jednak coraz więcej placówek, a nawet miejscowości wdraża rozwiązania bezpieczeństwa zgodne z Programem Powszechnego Dostępu do Defibrylacji. Inicjatywą polską jest program „Ratuj z sercem”, który przedstawia na jednej mapie każdy punkt, w którym znajduje się urządzenie, mogące ocalić życie tysięcy osób.