Defibrylatory

Defibrylatory

O urządzeniu

Defibrylator AED jest urządzeniem pomocnym przy wykonywaniu reanimacji w różnych warunkach. Sprzęt oddziałuje na organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody. Dokonują one analizy rytmu serca i pozwalają na ocenę zasadności zastosowania defibrylacji w konkretnym przypadku.

Zasada działania

Urządzenie wywołuje reakcję mięśnia sercowego pod wpływem przekazywania prądu stałego o określonej wartości energii. Głównym zadaniem defibrylatora jest przywrócenie sercu prawidłowej pracy poprzez wyeliminowanie impulsów elektrycznych, zakłócających jego normalne funkcjonowanie. Technologia wykorzystana w urządzeniu umożliwia rzetelną ocenę sytuacji (na podstawie analizy rytmu serca, dokonanej po przyłączeniu do ciała elektrod) i szybką, samodzielną reakcję sprzętu. Urządzenie informuje na wyświetlaczu, jakie postępowanie należy podjąć. Dzięki temu osoby bez kwalifikacji medycznych mogą przeprowadzić w bezpieczny sposób akcję ratunkową.

Budowa urządzenia

Do podstawowych elementów sprzętu należy zaliczyć jednostkę centralną oraz dwie elektrody. Wśród dostępnych na rynku urządzeń znajdują się sprzęty, których jednostka centralna różni się wyposażeniem i zakresem funkcjonalności. Różnice w budowie dotyczą także elektrod. Najpowszechniejsze są modele przyklejane i tzw. łyżeczki.

Sytuacja AED w Polsce

Obecnie w Polsce defibrylatory AED nie należą do powszechnie użytkowanego sprzętu. Można je spotkać przede wszystkim na lotniskach, w hotelach oraz innych obiektach i miejscach o dużej ruchliwości. Jednak coraz więcej placówek, a nawet miejscowości wdraża rozwiązania bezpieczeństwa zgodne z Programem Powszechnego Dostępu do Defibrylacji. Inicjatywą polską jest program „Ratuj z sercem”, który przedstawia na jednej mapie każdy punkt, w którym znajduje się urządzenie.

Urządzenie, jakim jest defibrylator AED, skonstruowane jest w taki sposób, aby uprosić przeprowadzenie czynności ratunkowych oraz umożliwić ich wykonanie przez osoby bez specjalistycznych kwalifikacji.

  • Pierwszym działaniem, jakie należy podjąć jest uruchomienie urządzenia – do tego czasu powinna być prowadzona resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
  • Kolejnym krokiem w postępowaniu przy defibrylacji jest właściwe podłączenie elektrod: jednej – poniżej lewej pachy, drugiej – po prawej stronie klatki piersiowej poniżej obojczyka.
  • Po przeprowadzeniu analizy, urządzenie posiada niezbędne informacje do wykonania prawidłowo czynności ratowniczych. Zaleca się na tym etapie stosowanie do komend wydawanych przez defibrylator AED.

 

Większość kardiomonitorów rejestruje mierzone parametry w formie graficznych oraz tabelarycznych trendów. Sprzęt z reguły umożliwia wydrukowanie tak przedstawionych danych.

Zasady użytkowania

Defibrylator AED wywołuje impuls elektryczny do 360 juli, dlatego konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy jego użytkowaniu. Niewłaściwe korzystanie ze sprzętu może przyczynić się do znacznego uszkodzenia ciała, a nawet do śmierci. Przy eksploatacji urządzenia warto pamiętać o kilku regułach postępowania:

  • Nie należy samodzielnie rozmontowywać sprzętu. Ewentualne uszkodzeni i awarie należy zgłaszać do serwisu.
  • Nie należy czyścić sprzętu płynem łatwopalnym ani wprowadzać do sterylizatora.
  • Należy przechowywać sprzęt z dala od urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne.
  • Należy systematycznie sprawdzać poziom naładowania sprzętu.