Przed współczesną neonatologią stoi wiele wyzwań, a sprostanie im ma skutkować doprowadzeniem do zwiększenia przeżywalności i poprawy jakości życia najmniejszych pacjentów. Dotyczy to w szczególności wcześniaków z ekstremalnie niską masą ciała. Utrata środowiska wewnątrzmacicznego przed określonym terminem sprawia, że organizmy niedonoszonych dzieci mają poważne trudności adaptacyjne, manifestowane kliniczne i wymagające czynnego wsparcia ze strony zespołu lekarzy.

W terapii zaburzeń oddechowych małych pacjentów, respiratory noworodkowe pełnią ważną rolę, wspomagając czynności nierozwiniętych jeszcze narządów. Cechą wszystkich dostępnych w naszej ofercie urządzeń jest harmonijna wentylacja, gwarantowana przez nowoczesne, zintegrowane systemy. Oznacza to, że nie działają one jak odrębne jednostki, ale są w pełni zsynchronizowane z czynnościami organizmów małych pacjentów.

Zróżnicowane tryby wentylacji w dystrybuowanych przez nas respiratorach noworodkowych zapewniają bezpieczeństwo i pozwalają na rozwój maleńkich płuc, aktywnie go wspierając, dostosowując funkcje do tak szczególnych wymagań.

Filter