Respirator

Respirator

Respiratory to profesjonalne urządzenia medyczne wspomagające swobodne oddychanie u pacjentów lub zastępujące pracę płuc. Aparatura tego typu musi być precyzyjna i łatwa w obsłudze, tak żeby tlenoterapia przynosiła pożądane efekty. Urządzenia, nazywane też „sztucznym płucem”, stanowią niezmiennie jeden z ważniejszych elementów do podtrzymywania czynności życiowych pacjentów. Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem aparatury medycznej dla placówek medycznych różnego typu, zaś jednym z wyrobów, które posiadamy w naszej ofercie, są respiratory noworodkowe, pneumatyczne i stacjonarno-transportowe.

Rodzaje respiratorów

Zastosowane przez nas technologie, a także współpraca z uznanymi firmami specjalizującymi się w produkcji tego typu sprzętu umożliwia nam dostarczanie wytrzymałego sprzętu, który może być wykorzystywany w różnych warunkach i okolicznościach. Polecane przez nas aparaty medyczne mogą pracować w trybie do reanimacji bądź Przerywanej Wentylacji Obowiązkowej.

Proponowane przez nas modele noworodkowe wspierają szpitalne oddziały neonatologiczne i są wykorzystywane do terapii zaburzeń oddechowych u najmłodszych pacjentów. Zintegrowane systemy i harmonijna wentylacja wspomagają czynności życiowe małych pacjentów i dbają o ich bezpieczeństwo w trakcie całego procesu leczenia.

Modele pneumatyczno-transportowe, które znalazły się w naszej ofercie, są niezbędnym elementem wyposażenia karetek pogotowia czy oddziałów szpitalnych. Aparatura ta służy do wentylacji mechanicznej w trakcie transportowania pacjenta i nie wymaga stałego dostępu do źródła prądu.

Trzecim rodzajem proponowanych przez nas urządzeń, są respirator stacjonarno-transportowe. Jest to aparatura wielofunkcyjna, którą wykorzystuje się nie tylko do mechanicznej wentylacji pacjenta, ale i monitorowania innych parametrów życiowych.

Poniżej przedstawiamy Państw bardziej szczegółowe informacje na temat pracy respiratorów oraz ich znaczenia w medycynie.

Czym jest wentylacja mechaniczna?

Stanowi proces pozwalający na prawidłowe oddychanie osobom, cierpiącym na niewydolność oddechową w stanach, gdy wysiłek oddechowy jest niewystarczający i nie pozwala na odpowiednią wymianę w powietrza w płucach. Do tego celu wykorzystywana jest specjalna aparatura medyczna. Urządzenie zwane respiratorem wspiera naturalną aktywność, polegającą na wymianie poprzez wdech i wydech. Dzięki respiratorowi wytwarzane jest wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, co pozwala na właściwe funkcjonowanie.

Respiratoterapia

Oznacza całkowite bądź częściowe przełożenie pracy płuc na działanie respiratora. Urządzenie zwiększa przepływ powietrza w płucach i stanowi wsparcie pod warunkiem, że jest prawidłowo użytkowane. Dla wykorzystania urządzenia właściwe są wskazania:

  • oddechy/min. >35,
  • pO2 <50 mmHg (przy FiO2=0,21) i pO2 <60 mmHg (tlenoterapia),
  • pCO2 > 55mmHg,
  • kwasica oddechowa pH <7,2,
  • różnica pO2 i FiO2 <200.

Obecnie możliwe jest stosowanie respiratora w domu, co nie wymaga długotrwałej hospitalizacji. Domowe otoczenie i troskliwość rodziny wpływa korzystnie na samopoczucie chorego.

Stosowane metody

Przy respiratoterapii wykorzystuje się różne metody wentylacji mechanicznej – w zależności od stanu schorzenia oraz indywidualnych potrzeb chorego. Do powszechnych rozwiązań zalicza się:

  • CMV – całkowicie zastępuje oddech. Wykorzystywany jest respirator. Opiera się na podawaniu do dróg oddechowych określonej objętości oddechowej,
  • SV – działanie wspierające, stosowane w chwili, gdy pacjent nie może samodzielnie wykonać oddechu,
  • SIMV – zestawienie oddechu spontanicznego i wentylacji mechanicznej. Urządzenie ustawione jest odgórnie nadaną częstość oddechów, którą powinien wykonywać chory. Wymuszone oddechy dostosowują się do wysiłku pacjenta i poprawiają wentylację minutową,
  • PEEP – tzw. wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo oddechowym. Koncentruje się na ograniczeniu zwiększania tlenu w mieszance oddechowej. Nie może być stosowana w stanach ciężkiej niewydolności krążenia i przy nadciśnieniu śródczaszkowym,
  • PEEP A CPAP – oznacza stałe dodatkowe ciśnienie w drogach oddechowych. Nie jest faktyczną metodą wentylacji mechanicznej, ale pozwala utrzymać ciągłe dodatnie ciśnienie w trakcie oddechu pacjenta.