Respirator

Respirator

Czym jest wentylacja mechaniczna?

Stanowi proces pozwalający na prawidłowe oddychanie osobom, cierpiącym na niewydolność oddechową w stanach, gdy wysiłek oddechowy jest niewystarczający i nie pozwala na odpowiednią wymianę w powietrza w płucach. Do tego celu wykorzystywana jest specjalna aparatura medyczna. Urządzenie zwane respiratorem wspiera naturalną aktywność, polegającą na wymianie poprzez wdech i wydech. Dzięki respiratorowi wytwarzane jest wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, co pozwala na właściwe funkcjonowanie.

Respiratoterapia

Oznacza całkowite bądź częściowe przełożenie pracy płuc na działanie respiratora. Urządzenie zwiększa przepływ powietrza w płucach i stanowi wsparcie pod warunkiem, że jest prawidłowo użytkowane. Dla wykorzystania urządzenia właściwe są wskazania:

  • oddechy/min. >35,
  • pO2 <50 mmHg (przy FiO2=0,21) i pO2 <60 mmHg (tlenoterapia),
  • pCO2 > 55mmHg,
  • kwasica oddechowa pH <7,2,
  • różnica pO2 i FiO2 <200.

Obecnie możliwe jest stosowanie respiratora w domu, co nie wymaga długotrwałej hospitalizacji. Domowe otoczenie i troskliwość rodziny wpływa korzystnie na samopoczucie chorego.

Stosowane metody

Przy respiratoterapii wykorzystuje się różne metody wentylacji mechanicznej – w zależności od stanu schorzenia oraz indywidualnych potrzeb chorego. Do powszechnych rozwiązań zalicza się:

  • CMV – całkowicie zastępuje oddech. Wykorzystywany jest respirator. Opiera się na podawaniu do dróg oddechowych określonej objętości oddechowej,
  • SV – działanie wspierające, stosowane w chwili, gdy pacjent nie może samodzielnie wykonać oddechu,
  • SIMV – zestawienie oddechu spontanicznego i wentylacji mechanicznej. Urządzenie ustawione jest odgórnie nadaną częstość oddechów, którą powinien wykonywać chory. Wymuszone oddechy dostosowują się do wysiłku pacjenta i poprawiają wentylację minutową,
  • PEEP – tzw. wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo oddechowym. Koncentruje się na ograniczeniu zwiększania tlenu w mieszance oddechowej. Nie może być stosowana w stanach ciężkiej niewydolności krążenia i przy nadciśnieniu śródczaszkowym,
  • PEEP A CPAP – oznacza stałe dodatkowe ciśnienie w drogach oddechowych. Nie jest faktyczną metodą wentylacji mechanicznej, ale pozwala utrzymać ciągłe dodatnie ciśnienie w trakcie oddechu pacjenta.