Resuscytacja krążeniowo-oddechowa stanowi jeden z najważniejszych aspektów systemu ratowania pacjenta, poprzez utrzymanie jego funkcji życiowych. Optymalne jej prowadzenie wymaga umiejętności, siły i kondycji fizycznej oraz pełnego zaangażowania pracownika medycznego.

Automatyczny, przenośny system kompresji klatki piersiowej zapewnia niwelację wszelkich błędów, uśrednienie ucisku oraz utrzymanie jego stałości niezależnie od sytuacji, skutecznie i bezpiecznie zastępując pracę ratownika. Dzięki dostępnym w naszej ofercie urządzeniom do automatycznej kompresji klatki piersiowej możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości ucisków, zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem pacjenta a jednocześnie z wytycznymi zewnętrznymi, w szczególności w terenie i podczas transportu.

Intuicyjny panel obsługi usprawnia jego pracę, a dodatkowe funkcje pozwalają na dostęp do zebranych danych o stanie i aktywności organizmu pacjenta. Całkowita eliminacja przerw w uciskaniu, brak zagrożeń spadku efektywności uciśnięć oraz możliwość prowadzenia mobilnej defibrylacji powoduje, że dostępny w asortymencie system kompresji klatki piersiowej stanowi jedno z najpotrzebniejszych urządzeń ratowniczych.

Filter