Serwis

WALMED Sp. z o.o.
ul. Ptaków Leśnych 73
05-500 Jastrzębie k/Warszawy
Telefon: (0~22) 7504304-05
Serwis wew. 2
fax : (0~22) 7504306 lub (0~22) 2111910
email: serwis@walmed.pl