Yearly Archives - 2022

Jak używać defibrylatora

W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej każdy z nas może podjąć akcję ratunkową, nawet jeśli nie zostaliśmy przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy ani nie posiadamy wykształcenia medycznego. Dzięki prawidłowemu zastosowaniu urządzenia AED możemy ocalić czyjeś życie, dlatego z pewnością warto wiedzieć, jak używać defibrylatora.

Czym jest urządzenie AED?

Modele AED, w odróżnieniu od defibrylatorów stacjonarnych znajdujących się w karetkach czy szpitalach, działają w trybie automatycznym bądź półautomatycznym. Podczas wykonywania akcji ratunkowej urządzenia AED informują o kolejnych czynnościach, które należy zrealizować. Komunikaty udzielane są użytkownikowi głosowo lub wizualnie. Z tego rodzaju sprzętów medycznych o uproszczonej obsłudze mogą skorzystać do udzielenia pomocy niewykwalifikowani świadkowie zdarzenia.

Jak korzystać z defibrylatora AED?

Po upewnieniu się, że miejsce akcji ratunkowej jest bezpieczne, oceń, czy konieczne jest użycie sprzętu medycznego AED. Jeśli poszkodowany nie oddycha i nie reaguje, podejmij resuscytację krążeniowo-oddechową. Skorzystaj z pomocy innych osób, które przyniosą defibrylator i zadzwonią pod numer alarmowy.

Włącz urządzenie AED i wykonuj czynności zgodnie z udzielonymi przez nie komunikatami. Odsłoń klatkę piersiową osoby poszkodowanej i umieść na niej elektrody - jedną po prawej, drugą zaś po lewej stronie. Wciśnij odpowiedni przycisk, który rozpocznie analizę rytmu serca (w przypadku urządzeń automatycznych ręczne uruchamianie nie jest konieczne). Sprawdź, czy żadna z osób nie dotyka osoby poszkodowanej i wywołaj impuls elektryczny.

O czym należy pamiętać?

Istotne jest, aby kontynuować resuscytację krążeniowo-oddechową, a także śledzić instrukcje wydawane przez AED aż do momentu przybycia służb ratunkowych. Pamiętajmy jednak, aby nigdy nie używać defibrylatora, jeśli poszkodowany znajduje się w wodzie lub w pobliżu materiałów łatwopalnych. Warto również mieć na uwadze, że urządzenia emitujące silne pole elektryczne (np. sprzęty elektroniczne) mogą zaburzać pracę AED.

Read more...

Defibrylatory

Jedną z najniebezpieczniejszych sytuacji, do jakiej może dojść w ludzkim organizmie jest zatrzymanie akcji serca. Gdy to nastąpi, wszelkie funkcje życiowe zaczynają stopniowo zanikać, dlatego tak istotne jest, aby możliwie szybko podjąć akcję ratowniczą. Jeśli to tylko możliwe, do akcji ratującej życie wykorzystuje się defibrylator. Jest to urządzenie, które stanowi obowiązkowe wyposażenie między innymi szpitali oraz karetek pogotowia. Jego zadaniem jest oddziaływanie na mięsień sercowy odpowiednio wysokim napięciem prądu elektrycznego w taki sposób, aby przywrócić właściwą pracę układu krążenia.

Defibrylator – jak jest zbudowany?

Wyróżniamy kilka rodzajów defibrylatorów. W szpitalach wykorzystuje się wielofunkcyjne defibrylatory z dużym wyświetlaczem, który umożliwia odczytywanie najistotniejszych funkcji życiowych, takich jak EKG, ciśnienie tętnicze czy też saturacja. Wybrane urządzenia posiadają wbudowany akumulator, który umożliwia przeprowadzenie do 400 wyładowań, co jest równoznaczne z aż 6 godzinami pracy.

Rozbudowane funkcje urządzeń

W przypadku zatrzymania akcji serca, defibrylator stanowi nieocenioną pomoc w przywróceniu funkcji życiowych. Wybrane urządzenia mogą pracować zarówno w trybie ręcznym, jak i półautomatycznym (AED). Dodatkowo opcja metronomu RKO powoduje, że sprzęt może emitować tony podpowiadające, w jakim tempie należy uciskać klatkę piersiową. W ten sposób prowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa będzie jeszcze skuteczniejsza.

Bardzo ważną funkcją defibrylatorów są alarmy dźwiękowe. To właśnie dzięki nim, po wykryciu nieprawidłowości w organizmie człowieka, możliwe jest szybkie podjęcie odpowiednich działań. Niektóre modele defibrylatorów posiadają dodatkowo funkcję Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych, a także wydruk wszelkich parametrów. Wybrane modele defibrylatorów pozwalają także na zmierzenie temperatury ciała, odczyt saturacji krwi, a także pomiar dwutlenku węgla. Wszystko to sprawia, że defibrylatory znajdują swoje szerokie zastosowanie w punktach szpitalnych i nie tylko.

Read more...