Monthly Archives - maj 2022

Jak używać defibrylatora

W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej każdy z nas może podjąć akcję ratunkową, nawet jeśli nie zostaliśmy przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy ani nie posiadamy wykształcenia medycznego. Dzięki prawidłowemu zastosowaniu urządzenia AED możemy ocalić czyjeś życie, dlatego z pewnością warto wiedzieć, jak używać defibrylatora.

Czym jest urządzenie AED?

Modele AED, w odróżnieniu od defibrylatorów stacjonarnych znajdujących się w karetkach czy szpitalach, działają w trybie automatycznym bądź półautomatycznym. Podczas wykonywania akcji ratunkowej urządzenia AED informują o kolejnych czynnościach, które należy zrealizować. Komunikaty udzielane są użytkownikowi głosowo lub wizualnie. Z tego rodzaju sprzętów medycznych o uproszczonej obsłudze mogą skorzystać do udzielenia pomocy niewykwalifikowani świadkowie zdarzenia.

Jak korzystać z defibrylatora AED?

Po upewnieniu się, że miejsce akcji ratunkowej jest bezpieczne, oceń, czy konieczne jest użycie sprzętu medycznego AED. Jeśli poszkodowany nie oddycha i nie reaguje, podejmij resuscytację krążeniowo-oddechową. Skorzystaj z pomocy innych osób, które przyniosą defibrylator i zadzwonią pod numer alarmowy.

Włącz urządzenie AED i wykonuj czynności zgodnie z udzielonymi przez nie komunikatami. Odsłoń klatkę piersiową osoby poszkodowanej i umieść na niej elektrody - jedną po prawej, drugą zaś po lewej stronie. Wciśnij odpowiedni przycisk, który rozpocznie analizę rytmu serca (w przypadku urządzeń automatycznych ręczne uruchamianie nie jest konieczne). Sprawdź, czy żadna z osób nie dotyka osoby poszkodowanej i wywołaj impuls elektryczny.

O czym należy pamiętać?

Istotne jest, aby kontynuować resuscytację krążeniowo-oddechową, a także śledzić instrukcje wydawane przez AED aż do momentu przybycia służb ratunkowych. Pamiętajmy jednak, aby nigdy nie używać defibrylatora, jeśli poszkodowany znajduje się w wodzie lub w pobliżu materiałów łatwopalnych. Warto również mieć na uwadze, że urządzenia emitujące silne pole elektryczne (np. sprzęty elektroniczne) mogą zaburzać pracę AED.

Read more...